CYKLOSTEZKA VARHANY

Česká Lípa, Horní Libchava, Volfartice, Nový Oldřichov, Kamenický Šenov

Textové pole: Cílem projektu vybudování cyklistické stezky Varhany je především zvýšení atraktivity území sdružených obcí v rámci rozvoje turistického ruchu včetně zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v dané lokalitě. Vybudování stezky navíc zlepší bezpečnou dopravní dostupnost obci z větších měst (Česká Lípa, Kamenický Šenov). Projekt předpokládá využití tělesa zrušené železniční trati.

Realizací výstavby cyklostezky dojde k rozšíření sítě samostatných cyklistických těles o dalších cca 19 kilometrů a též k rozšíření a zkvalitnění sítě turistických tras.
 
Výstavba cyklostezky byla rozdělena na tři samostatné etapy, které budou po samostatném uvedení do provozu napojeny na stávající síť místních komunikací a tak budou jednotlivé etapy využitelné v okamžiku dokončení.
Celková šířka cyklostezky je 4,0 m. Předmětem projektu je kromě položení samotného tělesa cyklostezky také osazení zábradlí, výměna dosloužilých mostních objektů.
Investorem výstavby cyklostezky je dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany.

Svazek obcí Cyklostezka Varhany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36, Česká Lípa, IČ: 709 53 554

http://cyklostezkavarhany.sweb.cz, cyklostezkavarhany@seznam.cz


Zobrazit místo Cyklostezkavarhany na větší mapě
BlueBoard.cz

Počet návštěv:

BlueBoard.cz